Karel Řezáč, rezack@fel.cvut.cz, +420 22435 5875, Ilona Ali Bláhová, blahova@fel.cvut.cz, +420 22435 2324

Základní informace

Katedra fyziky FEL ČVUT obnovuje tradici a opět pořádá na začátku prosince 2022 „Podzimní školu“ pro středoškolské učitele. V rámci celoživotního vzdělávání budou mít učitelé možnost se formou přednášek, workshopů a exkurzí nejen po pracovištích FEL ČVUT seznámit s novinkami v oblasti technických a přírodních věd. Další zajímavá témata mohou být diskutována neformálně při slavnostní večeři, a to jak s přednášejícími, tak i s dalšími kolegy z FEL ČVUT, a v neposlední řadě i s vedením fakulty.

Program

Čtvrtek 1. 12. 2022

 • 9.00 až 10.00 – příjezd a ubytování,
 • 10.00 až 10.30 – oficiální zahájení akce,
 • 10.30 až 12.00 – přednáška – Dr. Mgr. Alena Gollová: „Samo-opravné kódy”,
 • 12.00 až 13.30 – oběd a přejezd na Karlovo náměstí,
 • 13.30 až 14.30 – přednáška – Ing. Jiří Zemánek, Ph.D.: „Distribuovaná manipulace pomocí fyzikálních polí a digitální materiály”,
 • 14.30 až 15.30 – exkurze – Ing. Jiří Zemánek, Ph.D.: „Autonomní roboti”,
 • 16.15 až 18.00 – přednáška Fyzikální čtvrtek FEL ČVUT– Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult.:  „Jádro nám může pomoci”.

Pátek 2. 12. 2022

 • 9.00 až 10.30 – přednáška a workshop – Ing. Fabián Vratislav, Ph.D.: „Biofyzika na FEL”,
 • 11.00 až 12.30 – přednáška – Ing. Ondřej Ficker: „Termojaderná fúze v tokamacích – jak to funguje a dočkáme se konečně elektrárny?”,
 • 12.30 až 13.30 – oběd,
 • 13.45 až 16.15 – přednáška a workshop – doc. Ing. Jan Fischer, CSc.: „Alternativní řešení přístrojů pro experimenty (osciloskop a jiné)”,
 • 16.30 až 18.00 – přednáška a exkurze – Ing. Petr Plodík.: „Superpočítače – cesta k technologické singularitě?”,
 • 19.00 – slavnostní večeře s přednášejícími a s vedením FEL.

Sobota 3. 12. 2022

 • 9.00 až 10.00 – přednáška – RNDr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D.: „O průsaku metod moderní fyziky do technických věd”,
 • 10.00 až 11.00 – přednáška – prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: „Novinky z fyziky a astronomie”,
 • 11:00 až 11:30 – sponzorská přednáška – Rohde Schwarz: „Představení programu pro střední školy (přístroje, stipendijní program)“,
 • 11.30 až 12.30 – Diskuze na téma "Jak zvýšit zájem mladé generace o přírodní vědy?",
 • 12.30 – slavnostní zakončení,
 • 13.00 – oběd.

Anotace a videozáznamy některých přednášek

Celý playlist na YouTube

Dr. Mgr. Alena Gollová: Samo-opravné kódy

Při přenosu dat nebo jejich ukládání do paměti počítače může dojít k chybám, může se poškodit nějaký bit. Za účelem detekce chyb, nebo dokonce opravení chyb se k informaci přidávají kontrolní znaky. To samozřejmě prodlouží data a zabere více paměti. Na přednášce bude ukázáno, jak to lze udělat relativně úsporně pomocí lineární algebry nad konečnými tělesy.

Videozáznam přednášky (omluvte prosím nemožnost záznamu tabule s výkladem)

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Novinky z fyziky a astronomie

Existuje pátá interakce? Je vesmír konečný? Nitro obřích planet. Změny rotace Země. Od egyptských pyramid k mionovému tomografu. Magnetické póly na výletě. Sluneční CNO cyklus.

Videozáznam přednášky

doc. Ing. Jan Fischer: Alternativní řešení přístrojů pro experimenty (osciloskop a jiné)

Videozáznam přednášky

Ing. Petr Plodík: Superpočítače – cesta k technologické singularitě?

V letošním roce byl v americké Oak Ridge National Laboratory (ORNL) uveden do provozu superpočítač Frontier, který překonal svým výpočetním výkonem hranici 1 Exaflop/s, tedy 10^18 operací v plovoucí čárce za sekundu. V přednášce bude popsán tento superpočítač spolu s dalšími superpočítači z žebříčku TOP500 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Plátí stále Moorův zákon? Kam směřuje další vývoj superpočítačů a kdy bychom mohli dospět k technologické singularitě? Jaké jsou nejvýkonnější superpočítače v České republice?

Videozáznam přednášky

RNDr. Viktor Hruška, MgA., Ph.D.: O průsaku metod moderní fyziky do technických věd

Je bez diskuze, že většina současných inženýrských aplikací se více či méně opírá o výdobytky fyziky 20. století (polovodiče, pozicování GPS apod.). Kromě toho ale není špatné si všimnout, jak do oblastí, které máme za “technické” pronikají postupy a úvahy vyvinuté původně pro “moderní” fyziku. Na třech konkrétních příkladech z oblasti akustiky si ukážeme, jak tento fenomén vypadá: jak souvisí Schrödingerova rovnice s troubou antikvárních gramofonů, jak se třeba u tepelných výměníků vyskytují zakázané pásy jako v krystalu a jak se úvahy o řvoucích rybách v supersonickém vodopádu mohou stát takovou domácí laboratoří obecné teorie relativity.

Videozáznam přednášky

Ing. Ondřej Ficker: Termojaderná fúze v tokamacích – jak to funguje a dočkáme se konečně elektrárny?

V přednášce se krátce podíváme na naši přírodní inspiraci pro výrobu energie termojadernou fúzí – Slunce a na to, co musíme v reaktoru na Zemi udělat jinak. Dále shrneme naši motivaci, proč takový zdroj vyvinout, jeho výhody a nevýhody včetně nákladů na stavbu testovacího fúzního reaktoru ITER v kontextu jiných výdajů naší doby. V další části si připomeneme základní principy fyziky plazmatu a fungování tokamaků a prozkoumáme zajímavosti o různých režimech provozu těchto zařízení (např. tzv. H-mod), včetně možných havarijních stavů, které nejsou pro okolní prostředí nebezpečné, ale rozhodně jsou velmi zajímavé. Krátce se podíváme také na nejnovější výsledky z tokamaku JET a českou účast ve výzkumu fúze.

Videozáznam přednášky

Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult.: Jádro nám může pomoci

Krátké zamyšlení nad dnešním energetickým světem a možnostmi jaderné energetiky.

Videozáznam přednášky

Ing. Jiří Zemánek, Ph.D.: Distribuovaná manipulace pomocí fyzikálních polí a digitální materiály

Tato přednáška nemohla být zaznamenána (jiné místo přednášky), můžete se ale podívat na krátké video, které bylo natočeno u příležitosti ocenění doktorského studenta Tomáše Michálka právě našeho přednášejícího Jiřího Zemánka.

Videozáznam

Sponzorská přednáška

Dominik Klement: Rhode & Schwarz a partnerství se vzdělávacími institucemi

Videozáznam přednášky

 

 

Kde, kdy, ...

Místo konání: FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 - Dejvice.
Kdy se akce koná: Od 1. 12. 2022 do 3. 12. 2022.
Ubytování a strava: Zajišťuje a hradí pořadatel.

Kontaktní osoby

Ing. Karel Řezáč, Ph.D., rezack@fel.cvut.cz, +420 22435 5875,
RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., blahova@fel.cvut.cz, +420 22435 2324.

Galerie

Ročník 2022

Ročník 2018

Ročník 2017

Ročník 2016

Scroll to top