Kontakt: RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., blahova@fel.cvut.cz, +420 22435 2324

Základní informace

Katedra fyziky FEL ČVUT pořádá začátkem prosince 2017 „Podzimní školu“ pro středoškolské učitele. V rámci celoživotního vzdělávání budou mít možnost se formou přednášek a exkurzí po pracovištích FEL ČVUT seznámit s novinkami v oblasti technických a přírodovědných věd. Je plánována též přenáška věnovaná možnostem uplatnění absolventů a informacím týkajícím se možností osobnostního růstu zajišťovaného Studentskou unií ČVUT. Účastníci akce budou mít též možnost diskutovat neformálně různá témata při reprezentativní večeři, a to jak s členy katedry fyziky, tak i s vedením fakulty.

Program

 • Čtvrtek 30. 11. 2017
  • 8.00 až 10.00 – příjezd a ubytování,
  • 10.00 až 10.30 – oficiální zahájení akce,
  • 10.30 až 12.00 – doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.: „Strojové vnímání pro autonomní roboty a vozidla“,
  • 12.00 až 13.30 – oběd,
  • 14.00 až 15.30 – prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: „Velké astronomické objevy za Velkou louží“,
  • 16.15 až 17.45 – Mgr. Jakub Rozehnal: „Hudba sfér aneb zvukové vlny jako zdroj informací o vesmíru“.
 • Pátek 1. 12. 2017
  • 9.00 až 11.00 – Ing. Roman Berka, Ph.D.: „Interdisciplinární projekty“,
  • 11.15 až 12.15 – Mgr. Jan Zemen, Ph.D.: „Magnetické chlazení“,
  • 12.15 až 13.30 – oběd,
  • 13.30 až 15.00 – Ing. Karel Řezáč, Ph.D.: „Monte Carlo numerické simulace“,
  • 15.00 až 18.00 – exkurze do Centrum návrhu integrovaných obvodů, senzorů a mikrosystémů (DesignLab) a dalších laboratoří,
  • 19.00 – slavnostní večeře s vedením FEL.
 • Sobota 2. 12. 2017
  • 9.00 až 10.30 – prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.: „Techniky audiosyntézy“,
  • 10.30 až 11.30 – exkurze do Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů,
  • 11.30 – slavnostní zakončení,
  • 12.00 – oběd.

Kde, kdy, ...

Místo konání: FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 - Dejvice.
Kdy se akce koná: Od 30. 11. 2017 do 2. 12. 2017.
Ubytování a strava: Zajišťuje a hradí pořadatel.

Galerie

Ročník 2016

Ročník 2017

Scroll to top