Základní informace

Katedra fyziky FEL ČVUT pořádá začátkem prosince 2016 „Podzimní školu“ pro středoškolské učitele. V rámci celoživotního vzdělávání budou mít možnost se formou přednášek a exkurzí po pracovištích FEL ČVUT seznámit s novinkami v oblasti technických a přírodovědných věd. Je plánována též přenáška věnovaná možnostem uplatnění absolventů a informacím týkajícím se možností osobnostního růstu zajišťovaného Studentskou unií ČVUT. Účastníci akce budou mít též možnost diskutovat neformálně různá témata při reprezentativní večeři, a to jak s členy katedry fyziky, tak i s vedením fakulty.

Kde, kdy, …

 Místo konání: FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.
Kdy se akce koná: Od 1. 12. 2016 do 3. 12. 2016.
Ubytování a strava: Zajišťuje a hradí pořadatel.

Předběžný program

 • Čtvrtek 1. 12. 2016
  • 8.00 až 10.00 – příjezd a ubytování,
  • 10.00 až 10.30 – oficiální zahájení akce,
  • 10.30 až 12.00 – prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.: „Moderní metody měření elektrického proudu“,
  • 12.00 až 13.30 – oběd,
  • 13.30 až 15.30 – Ing. Vladyslava Čeledová: „ Biomedicínské aplikace“,
  • 16.15 až 17.45 – MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.: „365 dní ve fyzice“.
 • Pátek 2. 12. 2016
  • 9.00 až 10.30 – prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc.: „Elektrické výboje za atmosférického tlaku“,
  • 11.00 až 12.30 – prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: „O věcech neobyčejně obyčejných“,
  • 12.30 až 13.30 – oběd,
  • 13.30 až 15.00 – doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.: „Využití fyzikálních principů pro pokročilé biosenzory“,
  • 15.00 až 18.00 – exkurze po pracovištích FZÚ AVČR,
  • 19.00 – slavnostní večeře s vedením FEL.
 • Sobota 3. 12. 2016
  • 9.00 až 10.30 – Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D.: „Vibroakustická komunikace termitů“,
  • 10.30 až 11.30 – návštěva bezodrazové místnosti,
  • 11.30 – slavnostní zakončení,
  • 12.00 – oběd.

Kontaktní osoby

Doc. Ing. Josef Rosenkranz, CSc., rosenkra@fel.cvut.cz, +420 22435 2334,
RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., blahova@fel.cvut.cz, +420 22435 2324.